Top

Garanti Şartları

Garanti

  • Garanti süresi, Ürünün satış tarihinden itibaren başlar ve (2) iki yıldır.
  • Ürününüz bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı, Firmamız garantisi altındadır.
  • Garanti süresi içinde, bakım, onarım ve değişme için geçen süre garanti süresine eklenecektir. Ürünümüzün tamir süresi en fazla (30) Otuz iş günüdür. Bu süre, ürüne ilişkin arızanın servis istasyonun olmaması durumunda, ürünün satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı, veya imalatçısı-üreticisinden birisine bildirim tarihinden başlar.
  • Ürünün garanti süresi içerisinde; gerek malzeme ve işçilik gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde bakım, onarım, işçilik masrafı ile yedek parça bedeli alınmaksızın, bedelsiz olarak yapılacaktır.
  • Ürünün tanıtım kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
  • Tüketici mağdur olması durumunda ve Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü’ne başvurulabilir.


Garanti Kapsamına Girmeyen Durumlar

Ürünlerimizin Sodyum Hipoklorit içeren (Tuzlu su, Çamaşır Suyu vb.)benzeri asitli maddelerle temizlenmesi veya kaynatılması.

Paslanmaz Çelik ürünler çizilebileceğinden sert maddelerle ovulması.

Ürünlerin amaç dışı kullanılması ve kullanıcı hatasından kaynaklanan bozulmalar.

Ürünlerimize herhangi bir nedenle kullanıcı, yetkili olmayan kişi veya kuruluşlar tarafından tamirat yapılması.

SOFRAM Ürün Tanıtım kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar.

Dış etkenlerden dolayı (vurma, çarpma, düşürme vb.) ürün üzerinde oluşan darbe izleri.

Ürünlerimizin ısıtıcı üzerinde susuz bırakılarak yanması.